Friday, 12 April 2024

Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/S10/2022
Sebut Harga Siar

KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN ABDULLAH SAMAD

Keterangan
1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang beralamat di Daerah Alor Gajah sahaja, yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred G1 Kategori CE, Pengkhususan CE21 Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dan berdaftar dengan MPAG.

2. Permohonan pembelian dokumen sebut harga adalah secara atas talian (online) yang dimuat turun dari SISTEM TENDER ONLINE MELAKA (STOM) melalui alamat pautan: https://stom.melaka.gov.my

3. Pihak syarikat / kontraktor perlulah melengkapkan akaun serta langganan di SISTEM TENDER ONLINE MELAKA (STOM) dengan caj langganan sebanyak RM50.00 setahun dan membuat pembelian dokumen sebut harga secara atas talian dengan harga RM50.00 bermula 21 Mac 2022 sehingga 28 Mac 2022. Dokumen sebut harga hendaklah dimuat turun, dicetak dan diisi selengkapnya.

4. Bagi kontraktor yang belum pernah berdaftar sebagai pembekal / kontraktor MPAG, perlulah berdaftar terlebih dahulu dengan yuran sebanyak RM150.00 bagi kategori kerja.

5. Pihak kontraktor TIDAK DIWAJIBKAN untuk hadir lawatan tapak. Pihak kontraktor boleh
membuat lawatan tapak sendiri di kawasan atau tapak projek seperti yang dinyatakan
dalam dokumen sebut harga / tender bagi mendapat maklumat tambahan yang tepat dan
berguna bagi penyediaan sebut harga / tender.

6. Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan Sebut Harga serta tajuk Sebut Harga. Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti Sebut Harga pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan dalam Notis Sebut Harga.
 • Harga Dokumen

  MYR 50.00

 • Alamat Penghantaran

  PETI TAWARAN
  Unit Perolehan,
  Tingkat 2, Majlis Perbandaran Alor Gajah, Lebuh AMJ, Alor Gajah, Melaka.

 • Nama PIC

  Nadia

 • Telefon

  0173873803

 • Tarikh & Masa Penghantaran

  29/03/2022 12:00

 • Tarikh dan Masa Iklan

  17/03/2022 13:30

 • Tarikh & Masa Jual

  21/03/2022 00:01

 • Tarikh & Masa Tutup

  28/03/2022 23:59

# Jenis Tarikh & Masa Keterangan Diwajibkan
Tiada maklumat acara direkodkan.
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 Pembinaan kejuruteraan awam
# Nama Jenis Saiz  
1 NOTIS SEBUT HARGA S10/2022 Paparan Awam Sahaja 212268
# Nombor Harga Tawaran
1 1/20 MYR 180,000.00
2 2/20 MYR 196,565.50
3 3/20 MYR 194,045.50
4 4/20 MYR 179,982.00
5 5/20 MYR 180,002.00
6 6/20 MYR 182,000.35
7 7/20 MYR 179,536.00
8 8/20 MYR 180,976.00
9 9/20 MYR 190,532.00
10 10/20 MYR 191,032.00
11 11/20 MYR 146,102.50
12 12/20 MYR 152,454.00
13 13/20 MYR 147,202.50
14 14/20 MYR 179,919.10
15 15/20 MYR 179,930.00
16 16/20 MYR 181,665.00
17 17/20 MYR 184,465.00
18 18/20 MYR 179,909.50
19 19/20 MYR 179,920.00
20 20/20 MYR 182,865.00
Penender Berjaya

Notis ini telah dianugerahkan kepada MMJ MERAH ENTERPRISE pada tarikh 05/05/2022 00:00