Sistem Tender Online Melaka
Mengapa Mendaftar Untuk Khidmat Kami ?

Selamat datang ke Sistem Tender Online Melaka (STOM). Dengan menyertai STOM, anda akan menerima maklumat penting sebelum ianya diumumkan ke orang ramai. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk:

  • Cari Dokumen Tender & Sebut Harga
  • Beli Dokumen Tender & Dokumen sebut harga secara online
  • Memperbaharui Langganan
  • Menyemak semua transaksi dan log aktiviti anda
  • Menguruskan Maklumat Akaun
  • Mengikuti latihan Tender & Sebutharga secara online
  • Menerima notifikasi berkenaan isu semasa

Daftar hari ini untuk menerima berita terkini terus ke inbox anda

Semua makluat yang diberikan akan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, tiada maklumat akan diberikan kepada pihak ketiga. Maklumat yang diberikan hanya akan digunakan untuk meminda atau mengemaskini sepanjang tempoh pembangunan.

Daftar Akaun Baru
Papar Kata Laluan
https://github.com/bonecms/laravel-captcha
PERHATIAN! Minimum katalaluan adalah 12 aksara, Huruf besar, huruf kecil, nombor & special characters
Kembali