Thursday, 20 June 2024

Majlis Perbandaran Jasin S33/2023
Sebut Harga Siar

PERKHIDMATAN PEMBEKALAN POKOK RENEK UNTUK JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2024

Keterangan
1. TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN INI DIKELUARKAN
Syarikat-syarikat yang berminat dikehendaki mengemukakan Sijil Pendaftaran dengan Majlis Perbandaran Jasin, Sijil-sijil ASAL dan salinan fotokopi Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Sijil Penubuhan Syarikat, Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor dengan Kementerian Kewangan Malaysia ; dan Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera dengan Kementerian Kewangan Malaysia (jika ada) ketika membeli dokumen sebutharga dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya sekurang-kurangnya TIGA (3) bulan dari tamat tempoh sebut harga, dalam kategori dan pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut :-

2. TARIKH DAN TEMPAT PENYERAHAN
Sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah ditulis No. Sebutharga dan tajuk projek di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimeterai dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Majlis Perbandaran Jasin tidak lewat jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

3. MPJ tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.
 • Harga Dokumen

  MYR 20

 • Alamat Penghantaran

  PETI SEBUTHARGA,
  MAJLIS PERBANDARAN JASIN, 77000 JASIN, MELAKA

 • Nama PIC

  MARIAM

 • Telefon

  0195100244

 • Tarikh & Masa Penghantaran

  30/05/2024 12:00

 • Tarikh dan Masa Iklan

  15/05/2024 08:00

 • Tarikh & Masa Jual

  23/05/2024 08:00

 • Tarikh & Masa Tutup

  29/05/2024 23:59

# Jenis Tarikh & Masa Keterangan Diwajibkan
Tiada maklumat acara direkodkan.
Ministry of Finance (MOF)
070201 Tanaman, Ternakan, Baka Tanaman/Ternakan Dan Sampel (bahan yang telah di awetkan) \ Tanaman/Baka/Benih Semaian
# Nama Jenis Saiz  
1 IKLAN SEBUTHARGA Paparan Awam Sahaja 177079