Wednesday, 22 May 2024

Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG/SH/28/2024
Sebut Harga Siar

KERJA MENAIKTARAF GERAI DAN TANDAS DI KTM PULAU SEBANG

 • Harga Dokumen

  MYR 50.00

 • Alamat Penghantaran

  PETI TAWARAN Unit Perolehan, Tingkat 2, Majlis Perbandaran Alor Gajah, Lebuh AMJ, Alor Gajah, Melaka.

 • Nama PIC

  UNIT PEROLEHAN

 • Telefon

  065561010

 • Tarikh & Masa Penghantaran

  17/04/2024 12:00

 • Tarikh dan Masa Iklan

  05/04/2024 00:00

 • Tarikh & Masa Jual

  09/04/2024 00:00

 • Tarikh & Masa Tutup

  16/04/2024 23:59

# Jenis Tarikh & Masa Keterangan Diwajibkan
Tiada maklumat acara direkodkan.
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Perakuan Pendaftaran
G1 Tidak melebihi RM200,000.00
MELAKA - ALOR GAJAH
DAN
CIDB - Building
B04 Kerja-kerja pembinaan bangunan
DAN
CIDB - Civil Engineering
CE21 Pembinaan kejuruteraan awam
DAN
Construction Industry Development Board (CIDB) - Sijil Taraf Bumiputera PKK
# Nama Jenis Saiz  
1 DOKUMEN MEJA TERKAWAL Paparan Awam Sahaja 2506332
2 NOTIS SEBUT HARGA Paparan Awam Sahaja 364806
Penender Berjaya

Notis ini telah dianugerahkan kepada SABANOR ENTERPRISE pada tarikh 26/04/2024 00:00