Friday, 12 April 2024

ADDENDUM DAN PINDAAN KEPADA TARIKH TUTUP BAGI TENDER MCORP/T/1-2024
23 Feb 2024 • Pengumuman

TENDER MCORP/T/1-2024

MERUJUK KEPADA SURAT ADDENDUM YANG TELAH DIHANTAR KEPADA PEMBELI BAGI TENDER MCORP/T/1-2024 BERSERTA PEMAKLUMAN KEPADA TARIKH TUTUP TENDER YANG BARU IAITU PADA 4 MAC 2024.